Наша школа
Для учнів
Для вчителів
П о ш у к

Виховна робота в школі здійснюється відповідно до програми «Основні орієнтири виховання учнів 1-11 класів загальноосвітніх навчальних закладів України»,(наказ МОН України № 1243 від 31.10.2011), концепції та методичних рекомендацій щодо національно-патріотичного виховання дітей та молоді у загальноосвітніх навчальних закладах (додаток до наказу МОН України № 641 від 16.06.2015) відповідно до програм, рекомендацій розроблені річний план роботи школи, плани класних керівників, педагога-організатора, гурткової роботи, учнівського самоврядування, батьківської ради, МО класних керівників.
Реалізація основних завдань і принципів виховання у національній системі освіти здійснюється у ряді пріоритетних напрямів.


Національно-патріотичне виховання - формування патріотичних почуттів означає вироблення високого ідеалу служіння народові, готов­ності до трудового та героїчного подвигу в ім'я процвітання української держави. Воно покликане формувати громадянина-патріота, виробляти глибоке розуміння громадянського обов'язку, готовність у будь-який час стати на захист Батьківщини, оволодівати військовими і військово-технічними знаннями, спонукати до фізичного вдосконалення, а також вивча­ти бойові традиції та героїчні сторінки історії українського народу, його Збройних Сил.
Правове виховання - формування правової культури - при­щеплення поваги до прав і свобод людини і громадянина, Консти­туції, державних символів (Герба, Прапора, Гімну); знання й дотримання у поведінці Законів України; активна протидія осо­бам та установам, що порушують закони, завдають збитків дер­жаві, зазіхають на територіальну цілісність і незалежність Ук­раїни.
Моральне виховання - прищеплення й розвиток моральних по­чуттів, переконань і потреби поводити себе згідно з моральними нормами, що діють в суспільстві. Опанування духовною культурою людства, нації, найближчого соціального оточення. Наслідування кращих моральних зразків своєї родини, українського народу, загальнолюдських моральних цінностей.
Цілісний процес виховання передбачає художньо-естетичну освіченістьі вихованість особистості. Виховуючи у молоді естетичні погляди, смаки, які ґрунтуються на народній естетиці та на кращих надбаннях цивілізації, національне виховання пе­редбачає вироблення умінь власноручно примножувати культур­но-мистецьке надбання народу, відчувати й відтворювати прек­расне у повсякденному житті.
Трудове виховання - формування творчої, працелюбної осо­бистості, умілого господаря, що володіє відповідними навичками та вміннями, професійною майстерністю, на основі сучасних знань про ринкову економіку може самостійно віднайти застосу­вання власним здібностям у системі виробництва, науки, освіти.
Фізичне виховання - утвердження здорового способу життя як невід'ємного елемента загальної культури особистості. Пов­ноцінний фізичний розвиток особистості, формування її фізичних здібностей, зміцнення здоров'я, гармонія тіла і духа, людини і природи - основа фізичного виховання.
Екологічне виховання дітей та молоді передбачає формуван­ня екологічної культури особистості, усвідомлення себе частиною природи, відчуття відповідальності за неї як за національ­не багатство, основу життя на землі, залучення вихованців до активної екологічної діяльності, нетерпиме ставлення до тих, хто завдає шкоди природі.
Розглянуті напрями виховання тісно взаємопов'язані, до­повнюють один одного, мають самостійне теоретико-методологічне значення. Разом з тим, усі вони утворюють цілісну систему національного виховання.
Реалізація всіх напрямків виховної діяльності школи здійснюється через заходи, затверджені річним планом роботи школи, які враховують особливості  виховання особистості та відображаються у :
- системі загальношкільних заходів;
- роботі органів учнівського спів врядування;
- роботі з батьківською громадськістю;
- спільній діяльності школи та громадських організацій.
Помісячне та щотижневе планування роботи школи дозволяє ретельно готувати виховні заходи та здійснювати підбір форм діяльності в різних напрямках роботи.
Свою виховну діяльність учнівський та педагогічний колективи спрямували на реалізацію ключового питання “Проектна діяльність як засіб компетентісно-орієнтованого навчання”
У 2016 році творча група вчителів школи прийняла участь у конкурсі в рамках проекту «Всебічна стабілізаційна підтримка внутрішньо переміщених осіб та постраждалого населення в Україні», донором якого є Європейський Союз, а реалізатором – Міжнародна організація з міграції. Результатом  співпраці став шкільний проект «Нові можливості школи – нове життя»,  спрямований на згуртування та розбудову громади, яка приймає внутрішньо переміщених осіб. В рамках проекту створено пункт соціально-психологічної допомоги  ВПО, запроваджено роботу 5 гуртків.
На даному етапі школа працює над реалізацією  програми виховної  роботи «Нові можливості школи – нове життя». Головна мета програми  - створення цілісної моделі виховної системи школи на основі національних та загальнолюдських цінностей, що дасть можливість створити єдине виховне середовище. Одне із завдань програми - реалізація шкільних проектів через роботу гуртків: «Основи журналістики», «Юні музеєзнавці», «Хореографія», «Спортивний», «Фольклорно - драматичний», «Радіотехнічний» (на базі шкільного радіовузла – «Хвиля FM»).
Які ж очікувані результати програми  «Нові можливості школи – нове життя»? Це:

  • Створення сприятливого навчально-виховного середовища для оптимального розвитку, розкриття творчого потенціалу педагогів і учнів;
  • Забезпечення цілісного підходу до виховання і розвитку особистості учня. Створення єдиної комплексної системи виховних впливів школи, сім’ї, громадськості;
  • Забезпечення єдності навчання і виховання як двох взаємозалежних складових системи освіти;
  • Набуття учнями соціального досвіду, успадкування духовних надбань українського народу, досягнення високої культури міжнаціональних відносин, формування в молоді національної свідомості, розвиненої духовності, фізичної досконалості, соціальної активності та свідомої громадянської позиції;
  • Поєднання організаційно-педагогічної, родинно-сімейної, національно-культурної, патріотичної  діяльності вчителів, батьків, учнів, місцевої громади.
  • Створення дієвої моделі виховної системи школи.

 

 

Н о в и н и
Пробне ЗНО відбудеться в іншому форматі
Умови прийому до вишів - 2020: основні тези
ЗНО з математики стане обов'язковим у 2021 році
Затверджено новий порядок проведення шкільних іспитів

квест для учнів 7-10 класів«Тест Білборда та кохання в Інтернеті»
Подорож до Умані
Оновлення школи
нові парти для першачків
День Гідності та СвободиАвторизація
Ви увійшли як Гість
Група "Гості" Вітаю Вас, Гість
Copyright Shulhin-osvita © 2020